23/5 Företagsvandring med Kullaledens vänner

Tema:  Vad kan företag erbjuda våra besökare –
Vi vandrar i och mellan blomsterprakt, vingård och gårdsbutiker
från Svanshall och besöker Splendor Plant – Kullasparris – Engelbrekts äpplen – Södåkra Vingård– Svanshall