Kullaledsmetoden

Kullaledsmetoden Boken om KullaledenI boken Kullaledsmetoden hittar du berättelsen om hur man under fem år byggde, organiserade och utvecklade leden. Hur tar man sig fram i en snårskog av lagar och bestämmelser, tillsammans med 130 markägare, 100-tals turistföretagare, två kommuner, en länsstyrelse och en regionstyrelse?

Man gör det tillsammans med 100-tals engagerade bybor och en gemensam målbild: Vi ska skapa något unikt i Sverige och Skandinavien – Den första internationellt certifierade leden enligt LQT – Leading Quality Trails Best of Europe.

Beställ boken i tryckt format eller ladda ner digitalt:

Boken är tryck i en mindre upplaga som kommer att reserveras utan kostnad (så länge upplagan räcker) till dem som tecknar medlemskap i Kullaledens vänner. Boken kostar 150 kr inkl moms + porto. Beställ via info@kullaleden.se (även fria recensions-ex för media).

Boken inkl tillägg med exempeldokument på avtal och ansökningar finns även som pdf, kostnad 50 kr – beställ via info@kullaleden.se
Boken kan laddas ner här. Du behöver en kod som du får vid beställning/betalning.
Press & Bilder

Betala till bankgiro 656-6889. Ange betalningsdag vid din beställning gärna via info@kullaleden.se så skickar vi din kod för att ladda ner filen.

Läs här vad andra har sagt om boken:

”En väl genomarbetad handledning som kan få stor betydelse för bra kvalité på vandringsleder. Men jag kommer också att använda denna handledning i det vidare arbetet med cykelleden Sydostleden. Finns många bra erfarenheter, tips och idéer att ta till sig eftersom den hanterar helheten från planering till drift och underhåll.”
Tommy Gustavsson, projektledare Sydostleden (cykelled)

”Kullaledsmetoden beskriver på ett bra sätt hur man tar sig an ett EU-projekt, där vikten av att hitta rätt partners i projektet för att hantera framförallt byråkratin som är nödvändig lyfts fram på ett tydligt sätt. Jag kan rekommendera boken för dig som funderar på att starta ett större projekt med EU-medel.”
Carl Crafoord, verksamhetsansvarig Friluftsfrämjandet

”Det är ett ambitiöst turistiskt utvecklingsprojekt som dokumenteras i skriften. De erfarenheter och råd som presenteras bör kunna vara till nytta för organisationer, kommuner och andra som överväger att satsa på vandringsturism. Och vandring är en aktivitet med framtiden för sig.
Ingemund Hägg, hederspresident i European Ramblers Association (ERA)
och aktiv i Svenska Turistföreningen

Mycket positivt i skriften är också en tydlig betoning på affärs- och produktutveckling. Här handlar det inte bara om att göra en vandringsled, vilket ofta är det vanliga, utan också att erbjuda besökarna produkter av högsta klass, allt från transport av bagage till upplevelser, boende och måltider.”
Urban Laurin, Fil.dr. i statsvetenskap, inspiratör, konsult, författare, journalist