Kullaledsmetoden

I boken Kullaledsmetoden hittar du berättelsen om hur man under fem år byggde, organiserade och utvecklade leden. Hur tar man sig fram i en snårskog av lagar och bestämmelser, tillsammans med 130 markägare, 100-tals turistföretagare, två kommuner, en länsstyrelse och en regionstyrelse? Man gör det tillsammans med 100-tals engagerade bybor… read more →