FAQ – Vanliga frågor

Kullaleden är en del av Skåneleden och många svar finns att hämta på Skåneledens hemsida.

Några frågor som återkommer är t ex:

Hur hittar jag vindskydden?

Det finns fem vindskydd för övernattning utspridda runt Kulleden. Några ligger några 100 meter från leden t.ex Örestrand vid Strandbaden, Josefinelust på Kullaberg och vindskyddet i Skäret.

Till dessa har vi satt upp ledbrickor som visar avstånd och var du viker av för att hitta. Svarteland (mellan Jonstorp och Farhult) liksom Domsten ligger synligt från leden. För karta och mer information om var vindskydden finns, se Skåneledens hemsida och deras system av ledsträckor mellan dessa. Röda prickar avser vindskydd etapper med beskrivning är mellan vindskydden.

För Kullaledens vindskydd se sträckan SL 5 etapp 1-6 från Utvälinge till Helsingborg.

Får man cykla på Kullaleden?

Man får cykla där man tidigare har fått cykla innan leden blev klar! Kullaleden har byggt broar och skapat ett sammanhängande ledsystem för vandrare. Vi har fått tillstånd av markägare att använda stigar för vandring. Dessa avtal förnyas vart 5:e år. Många av dessa stigar var inte tidigare tillgängliga t ex genom hagar med betande djur. Här avråder vi helt från cykling liksom i känsliga fågelområden.

Du kan inte med allemansrätten som förevändning hävda att cykling är tillåtet på Kullaleden/Skåneleden och du kan inte i eventuell konflikt med markägare hävda att du får cykla på leden. Se vidare på Skåneledens hemsida.

Höganäs och Helsingborgs kommuner tillhandahåller kartor över hela Kullabygden. Cykelkarta finns digitalt på hoganas.se (här finns också länkar till fler kartor)
Stanna gärna en dag extra och gör fina cykelutflykter i närområdet!
Back to Top

Pin It on Pinterest