Rapport från leden

På grund av Corona och det stora intresset för att träffas utomhus har Höganäs kommun beslutat att ombesörja grillkol även utanför säsong vid rastplatser runt leden.

Skåneleden inventerar behov av ytterligare vindskyddsplatser utifrån att minska trängsel. Det finns även ett projekt för att utveckla funktion och design på vindskydd generellt. Vi återkommer med rapporter längre fram i vår och hoppas att några av de befintliga vindskydden på Kullaleden ska komma att ingå i projektet.

Inventering av leden kommer att göras av kommunens ledansvariga för att upptäcka underhållsbehov innan högsäsong. Bl a ska tunnelbaneskyltarna uppdateras och bytas ut.

Vid Himmelstorpsgården på Kullaberg pågår en stor ideell satsning från Hembygdsföreningen och här kommer nya informationsskyltar med intressanta kulturvandringar i området att märkas ut.

Även i år kommer Kullaledens vänner samarbeta med organisationer och företag för att erbjuda vandringsupplevelser med det lilla extra. Vårt mål är att visa upp vår fina natur och spännande kultur runt Kullabygden!