Walk and Talk med företagare

Två möten med företagare runt Kullaleden har ägt rum under mars- april. Dels genomfördes en workshop och därefter ett vandrade möte mellan Svanshall och Skäret till Flickorna Lundgren.

Arrangörer har varit Kullaledens vänner i samarbete med Höganäs kommun. Syftet är att skapa ett större engagemang och diskutera partnerskap mellan företagare och Kullaledens förvaltare.

Alla tecken tyder på att klimatsmarta reserbjudande blir ännu viktigare i framtiden. Som resurs är Kullaleden på många sätt unik som i rätt förpackning ger företagen ytterligare ett verktyg för merförsäljning.

Kullaledens vänner kan utnyttjas för att ge bättre kunskap om vandring generellt men också för marknadsföring och guidade turer.
Vi årsmötet i mars beslutades om en avgift för företagarmedlemskap på 500 kr. I medlemsavgiften ingår t ex länk från Kullaleden.se t ex under serviceflikar kring boende och restauranger.

Anmälan om medlemskap kan göras här.