Flytt av kostängsel vid Svarteland

Mellan Farhult och Jonstorp passerar leden igenom några kohagar. I år har Höganäs kommun flyttat kostängsel för att skilja vandrare och betesdjur. Många som känt sig osäkra kan nu vandra igenom den stora hagen utan att behöva gå i närkontakt med djuren. Observera att hundar alltid ska hållas kopplade i hagar.

Även i hagarna söder om Mölle pågår arbete med att stängsla leden och skilja den från betesdjuren. Här finns en gammal stenmur som tagits fram som naturlig avskiljare.