LQT-Certifiering av Kullaleden Leading Quality Trails Europe

Söndagen den 6 oktober 2019 mottog Höganäs Kommun för 3:e gången diplom för en kvalitetssäkrad vandringsled, Kullaleden. Efter en vacker vandring från Mölle med representanter från Höganäs kommun, Kullaledens vänner och Europeiska vandrarförbundet, väntade ”kullamannen” Per Sjögren med soppa och tårta på Kullens fyr. Kommunstyrelsens ordförande Peter Schölander tog emot diplomet av Steen Kobberœ – Hansen från Europeiska vandrarförbundet ”ERA”. Med på vandringen fanns också långväga representanter för Tönder kommun i Danmark,  Grethe Bruntse och Kristina Larsen som hämtade inspiration till sin egen ledutveckling. -Otroligt vacker vandring, vi kommer tillbaka, sa de!

Kullaleden ingår i nätverket av certifierade vandringsleder i Europa. Nätverket växer stadigt och nu finns omkring 15 leder som ingår i Leading Quality Trails Europe  ”LQT”. För att få godkänt ska lederna upprätthålla de stränga kriterer som ställts upp och som kontrolleras vart 3:e år. Kriterierna avser ledens standard, skyltning, tillgänglighet, kulturellt intressant, tillgång till service (mat, boende, transporter). Grundläggande är att skyltar och markeringar ska vara så pass tydliga att man inte ska kunna gå vilse, även utan karta.

Det internationella nätverket samfinansierar viss marknadsföring och framtagning av broschyrer. Certifiering är en trygghet för både vandrare som reser på egen hand och resebyårer som erbjuder vandringspaket. För lokala företag innebär certifieringen att man kan utveckla nya reseerbjudanden och vara säker på att uppfylla kundens förväntan.

Kullaledens vänner hjälper och inspirerar företag och vandrare att skräddarsy lämpliga vandringspaket på Kullaleden.