Fågelvandring N Häljaröd Jonstorp

 

Fågelvandring med Kullaledens vänner.

Vi startade vid Albertsgårdens parkering. Några grönfinkar i ett träd satt och vårsjöng. Första stoppet blev nere vid stranden i Häljaröd.Där låg ett par storskrake ihop med en och annan gravand.
Vi vandrade mot Rönnen och gjorde ett par stopp där. En sävsparv flög förbi och några gravänder till låg i vattnet. Vi såg även vackra skrattmåsar i sommardräkt.

Lite längre bort på Rönnen fick vi se och höra sånglärka samt större strandpipare och tofsvipor. Ett gäng vitkindade gäss landade ute på Rönnens stora gräsyta.
Lite längre bort födosökte flera storspovar och ute i Skälderviken låg en stor flock med sjöorrar. Ett par dubbeltrastar sågs och en överraskning var en liten gransångare som hoppade runt i en buske.

Vandringen gick vidare mot stenkrossen (Stenbrottet) i Svanshall. En storspov kom flygande ivrigt flöjtande och flera flockar med bofink passerade längs stranden.
En gärdsmyg sjöng för full hals och en tornfalk ryttlade och spanade efter någon sork.
Vid Stenkrossen låg några ejdrar i vattnet.
Det blev en liten snabbfika vid Årnacke hamn och sen fortsatte vi mot Farhult.
Vid fågelplattformen nära grillplatsen i Svarteland, spanade vi framförallt på 10 vackra skärfläckor.
Det fanns även flera strandskator samt en hel del skrattmåsar.
Ett par rödglador visade upp sig mot himlen.
Sista fågeln på turen blev en ängspiplärka.

Vi gick sen mot hängbron och det var inte så mycket fågel längs denna sträckan.

Det är ju tidigt på året än och man kan inte begära mer än de typiska vårfåglarna vi fått se såsom tofsvipa, sånglärka, gravand, större strandpipare, gransångare mm

Lars Göte Nilsson 200315