Eurorando på Kullaleden

Nu är det bestämt vilka dagsvandringar på Kullaleden som ska kunna bokas av grupper under Eurorandoveckan 10-17 september 2016.

   1. Kullaleden mellan centrala Helsingborg och Höganäs.
   2. Panoramavyer och parker längs Helsingborgs
    kustremsa med Sofiero slott
   3. Earth, wind & water – Kullaberg
   4. Vackra, vilda, vidunderliga Kullaberg
   5. Matvandring på Kullaberg
   6. Kulturhistorisk vandring genom Kullabygden -Höganäs – Krapperup -Mölle
   7. Wildlife – Görslövsåns mader, hängbron
   8. Vingårdsvandring – Arild – Svanshall

Kulla-Rulla finns med i det tillgänglighetsanpassade paketet.

Kullaledens vänner kommer att arrangera ”testvandringar” under 2015.