Vandring som aktivitet på recept – FaR

Kullaledens vänner är med i Gång och vandrarförbundet och därmed även i Skåneidrotten. Fysisk aktivitet på recept (FaR) är en arbetsmetod inom hälso- och sjukvården där individer genom ett recept på motion kan få en skjuts ut i ett fysisk aktivare liv. FaR används i både förebyggande och behandlande syfte. Kullalens vänner är som förening inbjuden att delta i Skåneidrottens FaR-ledarutbildning, som är en bra grund för den aktivitetsledare som ska ta emot och träna personer som fått fysisk aktivitet på recept. Under 2018 har två personer genomgått utbildningen.
Utbildning erbjuds både vår och höst.

Om du som är medlem i Kullaledens vänner är intresserad av att gå utbildningen, kontakta då föreningens kontaktperson Anette Nilsson epost: anette.hem@telia.com – för mer information.

Skånes idrottsförbund