Upprustning pågår

I höst kommer inspektörer från tyska Leading Quality Trail för att kontrollera status för Kullaleden. För 3:e gången (förhoppingsvis) kommer leden att certifieras som en av Europas Leading Quality Trail. Under sommaren och hösten ska bänkar rustas upp, hängbron i Jonstorp ska besiktigas, mer stängsel sättas ut för att avskilja kohagar från leden, nya uppfräschade skyltar mm.

Kullaleden är även en del av Skåneleden SL 5, men för att kunna särskilja det certifierade sträckan behåller huvudmännen (Höganäs och Helsingborgs kommuner), namnet Kullaleden  och en separat hemsida.