Svenska Gång o Vandrarförbundet

Kullaledens vänner är nu medlem av Svenska Gång o Vandrarförbundet!
Genom medlemskap i SF blir föreningen också ansluten till Riksidrottförbundet. Medlemskap i SF innebär samtidigt att föreningen blir medlem i det SDF och DF inom vars gränser föreningen har sin hemort.

Region-tillhörighet: Skånes Gång o Vandrarförbund
DF-tillhörighet: Skånes Idrottsförbund