Speciella förhållanden

Blött i markerna

Höganäs och Helsingborgs kommuner sköter underhåll på leden utifrån avtal med Skåneleden. Om du upptäcker något som bör åtgärdas, är vi tacksamma för din anmälan antingen till Kullaledens Facebook, eller info@kullaleden.se så vidarebefordrar vi dina observationer.

Just nu vet vi att det är blött i markerna och även högt gräs på vissa håll. Kommunen meddelar att man rensar så fort man hinner. Sträckan mellan Jonstorp och Farhult är särskilt utsatt när det regnat mycket. Även på Kullaberg ska man vara försiktig om det regnat, vissa branta partier blir leriga och hala. Leden är dock framkomlig och bra skor gäller.


Beteshagar med separerad ”vandringsfålla”

Nu finns en särskild fålla för att skilja vandrare och djur vid beteshagarna i Jonstorp (före/efter hängbron) liksom i Möllehässle mellan Lerhamn(Vattenmöllan) och Mölle.


Hundar
I naturreservaten på Kullaberg ska hundar alltid var kopplade. Särskilt viktig är det om du passerar i en beteshage med kor. Helst ska du inte gå in i beteshagar med hund alls eftersom det alltid finns en risk att djuren blir skrämda och aggressiva. Kullaleden passerar beteshagar både på väg upp till fyren och efter Djupadal, på väg om Arild. Sista kilometern mellan Arild och Skäret går igenom en beteshage med kor. Mellan Jonstorp och Utvälinge finns flera reservat med både känsliga fågelområden och beteshagar.

Skåneledens hemsida finns lite goda råd för hundar på leden. ”Tänk på att kolla upp vandringsleden ordentligt innan ni går. Reglerna för Allemansrätten säger att hundar skall hållas kopplade eller under strikt tillsyn i naturen (i praktiken aldrig mer än 1 m från ägaren) under perioden 1 mars-20 augusti”.

Kullaledens vänner arrangerar årligen en s k ”hundvandring” för att ge tillfälle till diskussion och frågor kring vandring med hund. Meddela gärna i förväg om planerar att ta din hund med dig på Kullaledens olika vandringsarrangemang.