Parallellt med kossorna

Lagom till nästa vandringssäsong kommer Kullaleden inte längre gå igenom kohagarna i Jonstorp och Möllehässle.  I Jonstorp delar man av en remsa av kohagen och sätter upp någon form av stängsel.

Vid Möllehässle har man frilagt en gammal stenmur  som blivit en naturlig avskiljning mot korna.