Nya medarbetare på Kullaleden

Möt Cornelius Svarrer och Clara Wahlberg som är nyanställda på Höganäs kommun för att utveckla och underhålla Kullaleden.

Cornelius Svarrer, Naturvårdare:

-Jag utför det praktiska arbetet i fällt på Kullaleden. Vi är ett team som bygger och underhåller friluftsanordningar såsom bänkar, skyltar och grillplatser samt ledmarkeringar. Renhållning är också en del av arbetsrutinerna samt röja växtlighet längst med stigarna på Kullaleden och träd som eventuellt fallit över stigen så det blir mer framkomligt för våra besökare. Det finns ett gott syfte med allting vi gör. Det gör att arbetet känns meningsfullt varje dag.

Clara Wahlberg, Parkingenjör:

-Jag jobbar på stadsmiljöavdelningen i Höganäs kommun. Mina främsta arbetsuppgifter är utsmyckning i Höganäs. Det kan vara allt från sommarblommor, julbelysning, påskpynt och sommarutsmyckning. Jag är även både med i och driver projekt. Sen har jag ju även hand om driften av Kullaleden. Det är ett oerhört varierande yrke, ingen dag är den andra lik och det finns alltid något roligt att göra.

Vi på Kullaledens vänner tackar deras föregångare som gjort ett fantastisk arbete under många år och som nu åtnjuter en välförtjänt pension!