Nätverksmöte med Europeiska vandringsleder

För första gången någonsin kunde det årliga LQT-mötet (Leading Quality Trails Europe) inte hållas fysiskt utan deltagarna sågs digitalt under två dagar. För Kullaledens räkning närvarade Josefine Marklund från Näringslivskontoret, Höganäs Kommun.
Bland annat talades det om om utmaningarna med ”överturism” och hur man kan utbilda de nya vandrarna. ”Vi har alla upplevt en sommar med extremt mycket besökare, vilket också varit utmanande när det gäller infrastrukturen, skräp i naturen och konflikter mellan olika grupper,” säger Liane Jordan, representant för det internationella nätverket.

Det diskuterades också om en möjlig databas för alla LQT-leder där man kan dela med sig av lärdomar och utveckla lösningar för alla, men också gemensam marknadsföring.

”Vi pratade också om olika sätt att jobba med statistik och undersökningar samt alternativa övernattningsmöjligheter där man kan konstatera att vi kring Kullaleden har kommit ganska långt”,  rapporterar Josefin Marklund.