Dlsträcka 3: Höganäs–Mjöhult 9,4 km

Sträckan börjar där cykelvägen går upp från hamnen till Köpmansgatan. Vi följer gång och cykelvägen norrut och passerar Sundstorget, följer Bruksgatan fram till fotograf Peter Lundhs ateljé.

Peter Lundh var den fotograf som i slutet på 1800-talet och början av 1900-talet tog de flesta bilderna av de badande i de randiga baddräkterna i Mölle. Hans bilder har förevigat sekelskiftet i både Höganäs, Mölle och Arild.

Nu viker vi av österut och passerar den gamla stationsbyggnaden, och vidare genom de centrala delarna av norra Höganäs. Här finns en liten backe upp till gång- och cykelbron över väg 111.

Efter någon kilometer är vi ute i det öppna odlingslandskapet. Här har vi möjlighet att se både harar och rådjur. Vi ska också blicka uppåt för här finns gott om rovfåglar som svävar fram mot himlen. När vi närmar oss Ingelsträde kan vi om vi har tur även se storkar.

Vi passerar Ingelsträde. Här har man bevarat det gamla stationsområdet och vi passerar rakt igenom detta.

Vi är nu ute på den sista biten mot Mjöhult. Även här finns möjlighet att se både djur och många olika växter. Framme i Mjöhult finns både busshållplats för kollektivtrafiken och tillgänglighetsanpassad toalett.

Back to Top

Pin It on Pinterest