Förnyad certifiering 2022

Under 2022 kommer Kullaleden att behöva förnya certifieringen som en Leading Quality Trail för ytterligare tre år. För att få kvalitén godkänd ska nya kontroller göras av status på leden vad gäller kriterier som är uppsatta t ex variationer i natur- och kulturupplevelser, skyltning, serviceutbud etc. Bedömning görs via ett poängsättningssystem.

Läs mer om den internationella kvalitetscertifieringen Leading Quality Trails här.