Buss mellan Mölle och Kullens fyr

Den 1:a maj börjar Skånetrafiken med busstrafik mellan Mölle och Kullens fyr.

Bussen kommer att gå alla dagar i veckan med ca 1 timmes mellanrum.

Sök tidtabell nr 202 på Skånetrafikens hemsida.