Naturbild med  som rinner genom vacker skog.

Sandra Sjögren