Eurorando på Kullaleden

Nu är det bestämt vilka dagsvandringar på Kullaleden som ska kunna bokas av grupper under Eurorandoveckan 10-17 september 2016.

      1. Kullaleden mellan centrala Helsingborg och Höganäs.
      2. Panoramavyer och parker längs Helsingborgs
        kustremsa med Sofiero slott
      3. Earth, wind & water – Kullaberg
      4. Vackra, vilda, vidunderliga Kullaberg
      5. Matvandring på Kullaberg
      6. Kulturhistorisk vandring genom Kullabygden -Höganäs – Krapperup -Mölle
      7. Wildlife – Görslövsåns mader, hängbron
      8. Vingårdsvandring – Arild – Svanshall

Kulla-Rulla finns med i det tillgänglighetsanpassade paketet.

Kullaledens vänner kommer att arrangera ”testvandringar” under 2015.